top of page

Implementatie.

Het succes van datagedreven werken staat of valt met de adoptie door eindgebruikers zoals bedrijfsleiders. Wij stellen een adoptieplan op waarin we omschrijven wat datagedreven werken betekent binnen de context van jouw bedrijf.

Onze Datagedreven werken aanpak bestaat uit vier stappen:

 

1 We definiëren stuurgetallen en streefwaarden.

Een belangrijke stap hierin is het vertalen van abstracte, financiële KPI's - zoals omzet, loonkostenpercentage en inkoopkostenpercentage - naar concrete, operationele KPI's die gekoppeld kunnen worden aan acties op de werkvloer.

 

Vragen die beantwoord moeten worden:

 • Welke stuurgetallen hanteren we?

 • Welke streefwaarden koppelen we hier aan?

 • Hanteren we streefwaarden op keten-, cluster- of locatieniveau?

Voorbeelden voor een all-day casual dining concept:

 • Omzet: Streefwaarde besteding van een gast 's avonds is €35

 • Personeel: Streefwaarde productiviteit van de keuken is €100

 • Inkoop: Per kerningrediënt mag het verschil tussen de verwachte en werkelijke inkoop niet groter zijn dan €50

2 We monitoren de streefwaarden op vaste intervallen.

Vragen die beantwoord moeten worden:

 • Hoe vaak monitoren we de streefwaarden?

 • Wie monitort welke cijfers?

Voorbeelden voor een all-day casual dining concept:

 • Omzet: Aan het begin van elke week wordt - per doelgroep (Gasten 's Avonds en Gasten Overdag) de besteding van de laatste 4 weken geëvalueerd.

 • Personeel: Aan het begin van elke week wordt - per kernafdeling (Keuken en Bediening) de productiviteit van de laatste 4 weken geëvalueerd.

 • Inkoop: Aan het begin van elke telperiode wordt - per kerningrediënt - het inkoopverschil van de voorgaande telperiode geëvalueerd.

3 We ondernemen waar nodig actie.

 

Vragen die beantwoord moeten worden:

 • Hoe vertalen we de inzichten naar concrete acties op de werkvloer?

 • Wie vertaalt de inzichten naar acties?

 • Wanneer gaan we over tot actie?

 • Waar leggen we de acties en afspraken hieromtrent vast?

Voorbeelden voor een all-day casual dining concept:

 • Omzet: Als de besteding gedurende de laatste vier weken lager is dan de streefwaarde, dan stellen de bedrijfsleiders een actielijst op.

 • Personeel: Als de productiviteit gedurende de laatste vier weken lager is dan de streefwaarde, dan stellen de bedrijfsleiders een actielijst op.

 • Inkoop: Als de inkoopverschillen hoger zijn dan de streefwaarde, dan stelt de chef-kok een actielijst op.

4 We monitoren de voortgang van de acties.

Vragen die beantwoord moeten worden:

 • Hoe monitoren we de voortgang van de acties?

 • Wie monitort de voortgang van de acties?

bottom of page