top of page

Data
strategie.

Horecabedrijven richten zich steeds meer op de toekomst en nemen steeds vaker data in de arm.

Als softwareontwikkelaars juichen we dit toe. Als strategie consultants zien we dat veel data-initiatieven de aansluiting met elkaar én met de groeistrategie van het bedrijf missen.

Dat kan beter! Vanuit je groeiambities en bijbehorende databehoefte brengen we je huidige informatievoorziening en missende data-puzzelstukjes in kaart en maken we een roadmap voor de uitrol van datagedreven werken binnen jouw bedrijf.

Het resultaat? Een duidelijke en toekomstbestendige datastrategie die we samen in de praktijk kunnen brengen!

Onze Data Roadmap bestaat uit:

  • Een overzicht van de huidige data-architectuur. Hierin brengen we alle softwarepakketten en alle dataflows in kaart.

  • Een overzicht van de benodigde data-architectuur. Hierin brengen we de benodigde dataflows in kaart.

  • Bij nieuwe integraties, voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit. Hierin onderzoeken we of de benodigde data ontsloten kan worden, de frequentie waarmee de data ontsloten kan worden en de mate waarin de datavaliditeit geborgd kan worden.

  • Een overzicht van de organisatiestructuur.

  • Een overzicht van de huidige aansturingsprocessen.

  • Een overzicht van de gewenste aansturingsprocessen. Hierin omschrijven we hoe de stuurinformatie idealiter gedeeld wordt en hoe hier idealiter op geacteerd wordt.

  • Een overzicht van de huidige stuurinformatie.

  • Een overzicht van de benodigde stuurinformatie op alle niveaus binnen het bedrijf.

bottom of page